Rekisteriselost

Rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Selkien Sisuy r.y. käytössä lyhenne Sel-Si ry
Yhteystiedot: Jukajoentie 5 A, puh. 0400 887965

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja /tai yhteyshenkilö

SELKIEN SISUN HALLITUS
SÄHKÖPOSTI SISU@SELKIE.FI
PJ. MATTI IKONEN p.0400 887965
VARAPJ. LAURI KONTKANEN p.040 7596177
SIHTEERI MARI HÄLINEN p. 050 3951951

3. Rekisterin nimi
SELKIEN SISUN REKISTERIT
SISÄLTÄÄ MM. JÄSENREKISTERIN, Kilpailujen osanottorekisterit, harrastajaryhmien rekisterit, palkka/palkkiorekisterin

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidynyhdistyksen jäsenrekisterin
ylläpitoon, jäsenlaskutukseen ja palkan/palkkioiden maksamiseen
lisenssitietojen ylläpitoon. Jäsenrekisterin sisältämiä tietoja
käytetään vain rekisteröidyn yhdistyksen omassa toiminnassa. Kilpailujen
osanottorekisteriä käytetään vain kilpailun tulospalvelun
suorittamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedoista kerätään pakollisen yhdistyslain mukaiset tiedot (jäsenen nimi ja kotipaikka) ja jäsenlaskutusta varten tarvittavat yhteystiedot
(osoite ja/tai sähköpostiosoite) sekä laskutettavan perheen jäsenten määrä.
Rekisteriin kerätään urheiluseuran toiminnan kannalta välttämättömiä
tietoja SUOSTUMUKSELLA. Nämä tiedot ovat puhelinnumero,
sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, huoltajan yhteystiedot sekä tarvittaessa terveys/allergiatiedot esimerkiksi leirejä varten.
Lisäksi voidaan ylläpitää tietoa lisenssin lunastaneista, myönnetyistä
arvomerkeistä, merkittävistä urheilusaavutuksista ja muuta seuran
toiminnan kannalta oleellista tietoa. Kilpailurekisterissä on
osanottajan nimi, seura ja sarja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenet ilmoittavat muuttuneet tietonsa Selkien Sisun hallitukselle joko nettisivujen kautta tai yhteydenotolla sihteerille tai puheenjohtajalle
7. Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle

SELKIEN SISU RY voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai
muiden määräysten niin vaatiessa. Rekisterissä olevia tietoja voidaan
luovuttaa normaaliin toimintaan liittyen kolmansille osapuolille esim.
lista urheilijoista kilpailujen järjestäjälle tai lajiliitolle.
(tavanomainen luovutus)

Rekisteröity yhdistys ei luovuta jäsentensä yhteystietoja kaupallisiin
tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
(säilytyspaikka ja suojaaminen) Listauksissa käytetään välttämättömiä
tietoja kuten jäsennumeroa/kilpailunumeroa tai henkilön nimeä. Kaikki
aineisto hävitetään asianmukaisesti, kun aineistoa ei tarvita.
B. ATK:lle tallennetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja
käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus).
Sähköisessä muodossa olevaan rekistereihin annetaan tarvittavat
käyttöoikeudet vain niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville.
Rekisteröidyn yhdistyksen hallitus vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä
ja valvomisesta. Tietokoneissa on ajantasalla olevat virustorjunta- ja palomuuriohjelmat. ATK-palveluiden osalta ohjelmistojen tuottajat vastaavat ohjelmistoistaan.. Aineistoa säilytetään tietokoneessa, jonka
käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

.