Vuosikokous 2017

Kokouksen aika ja paikka: 28.3.2017 kello 18.00 Selkie Palotalo

Paikalla: Matti Ikonen, Pekka Ikonen, Arto Hälinen, Juha Korhonen, Ulla Romppanen,
Martti Kontkanen, Mari Hälinen sekä etäyhteydellä Lauri Kontkanen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi vuosikokouksen

2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Ikonen. Valittiin kokouksen sihteeriksi Mari Hälinen. Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi (2 kpl), valittiin Ulla Romppanen ja Juha Korhonen.

3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu kokoon julkisesti 2 viikkoa aikaisemmin Selkien sisun nettisivuilla (lisäksi tieto myös Selkien nettisivuilla). Paikalla on hallituksen jäseniä sekä jäseniä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Vuoden 2016 toiminnankertomuksen esittely
Matti Ikonen esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen.

5. Vuoden 2016 tilipäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
Pekka Ikonen esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille
Päätetään vahvistaa tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapautus hallitukselle ja muille vastuullisille.

7. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma
Puheenjohtaja esitellään vuoden 2017 taloussuunnitelman. Taloussuunnitelma hyväksyttiin muutoksilla. Matti esitteli vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa. Jäsenmaksu on esitetty pidettävän samana (perhemaksu 30 € ja yksittäinen henkilöjäsen 10 €). Toimintasuunnitelmaan lisättiin useita ehdotuksia mm. kesälle jalkapalloa ja mahdollisesti pesäpalloa sekä syyskaudelle mm. tanssikerhoa ja mahdollisesti poikien pallokerho. Lisäksi punttisalin kehittämistä ja frisbeegolf väyliä, aluksi kokeillen kevyenä versiona. Vahvistetaan toimintasuunnitelma täydennyksillä. Päätetään, että vuosittainen jäsenmaksu on 30 € perheiltä ja 10 € yksilöjäseneltä.

8. Vuoden 2017 hallituksen valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Matti Ikonen.
Varapuheenjohtajaksi Lauri Kontkanen
Rahastonhoitajaksi Pekka Ikonen
Sihteeriksi Mari Hälinen
Ulla Romppanen
Arto Hälinen
Juha Korhonen
Martti Kontkanen

9. Valitaan vuoden 2017 toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Valittiin Sakari Kontkanen ja Pertti Korhonen

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta vuosikokoukseen osallistumisesta ja toivotti tervetulleeksi uudet jäsenet hallitukseen. Kokous päätettiin kello 19.38

Matti Ikonen Mari Hälinen
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Ulla Romppanen Juha Korhonen